Main Menu
Search

关于培南


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

      Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari aspek intelek rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
      Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

国家教育哲学

     马束西亚的教育是一项连贯性的努力,基于信服及遵从上苍的意旨,朝向全面性及综合性的发展个别的潜能,以塑造在智慧, 精神, 躯体与情绪方面得到均衡和谐的人。
     这项努力将培育有知识,有敏捷性,有高尚品德,肯自责任和有能力的国民,去达致个人的安适及为社会与国家的和睦与繁荣贡献力量。

本校办学方针

(一)注中品德的训练,学识的钻研,以奠定成功的基础。
(二)使儿童有机会接受德, 智, 体, 美, 群,全人格发展的教育,以达致品学兼优。

本校办学目标

(一)达致全民团结。
(二)提高学生的素质,掌握读,写,算的能力。
(三)培育学生注重学习与用国,华,英三种语文,使他们将来能为社会及国家服务。
(四)培养儿童遵守纪律,服从领袖,具有高尚品德。


FALSAFAH SEKOLAH

1.Berilmu dan berakhlak mulia tangga kejayaan.
2.Bertanggapan bahawa semua murid yang sihat boleh dididik dan berkemampuan untuk belajar, berkebolehan mencapai ketinggian moral dan prestasi pelajaran.


MATLAMAT AM S.R.J.K.(C) POI LAM

1.Untuk mencapai perpaduan rakyat.
2.Untuk meninggikan mutu pencapaian murid-murid supaya meraka berkebolehan membaca, menulis dan mengira.
3.Untuk membolehkan murid-murid mempelajari dan menguasai tiga bahasa iaitu bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Inggeris supaya mereka dapat memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada mesyarakat dan negara.
4.Untuk mendidik murid-murid supaya menjadi rakyat yang berdisiplin, bersifat kepimpinan, berkeperibadian dan berakhlak mulia.


Created & Managed by Supersoft (c) 2009 Supersoft DotCom